STRESSZ, VIZSGADRUKK ELLEN A LEGJOBB MEGOLDÁSOKKAL!

Ügyfélszolgálat

Kapcsolattartó: Brandenburg Ottó Ferdinánd

Telefonszám: 06-30-828-2791

E-mail: info@mentaltuning.hu

Ügyfélszolgálat: 11:00-16:00 h-ig

Nyitvatartás:
NON-STOP

Megosztás

Bach-virágterápia és a virágeszenciák

2012.11.29.

Bach-virágterápia és a virágeszenciák

A Bach-virágterápia nem a negatív lelki hibák elfojtásán, hanem azok meghaladásán alapul. A virágeszenciák egyfajta pozitív, konstruktív mintát kínálnak a fennálló problémák megoldására.

A róla elnevezett virágterápiás gyógyító módszert dr. Edward Bach angol orvos dolgozta ki az 1930-as években. Története fantasztikus: miután saját szenvedései nyomán fölfedezte a különféle virágok áldásos hatását, arra törekedett, hogy az egyszerűségen alapuló módszerét minél többen elsajátítsák. Azt vallotta, hogy a lelkiállapot kulcsszerepet játszik az egészség megőrzésében és a betegségekből való felgyógyulásban. Holisztikus szemléletéből fakadóan úgy tartotta, hogy  a betegség fizikai vetülete nem más, mint az egyén lelki-szellemi körülményeinek megváltozása. A testi betegség csupán látható megnyilvánulása eme változásnak, és a személyiségen múlik, hogy csak a betegség fizikai tüneteire koncentrál-e, azt próbálja meg eltüntetni, avagy a megtanulandó leckét, a betegség okát is figyelembe veszi.

Bach doktor igyekezett a betegek figyelmét ráirányítani arra, hogy a betegséget ne csapásnak, hanem figyelmeztetésnek vegyék, amely egyben lehetőség is a fejlődésre.

Szerinte mindenki meghatározott, csak általa betölthető cél érdekében él a világon, amely úgy lett kiválasztva, hogy a lehető legnagyobb mértékben szolgálja az illető fejlődését. Az élet célja tehát az egyéni sors jó értelemben vett megtalálása és beteljesítése. E cél elérésében segít a felsőbb Én, már amennyiben az ember hajlandó hallgatni rá.

Amíg az egyént alapvetően az egész személyiségre és az életútra jóval nagyobb rálátással bíró felsőbb Én tanácsok, megérzések, sugallatok és álmok formájában vezeti, addig nem lép fel betegség.

Nagyon fontosnak tartotta azt is, hogy az embernek kezébe kell vennie sorsát, és sodródás helyett önmagának kell irányítani az életét. Mindenkinek tudatosítania kell magában, hogy az életéért saját maga felelős. Az „itt és most”-ban kell élni, teljesen felesleges dolog a múlton vagy a jövőn merengeni.

A betegség célja, hogy rábírjon minket hibás viselkedésünk feladására, mivel ez a leghatásosabb módszer a személyiségünk és lelkünk közötti összhang megteremtésére.

Edward Bach szerint alapvető hibák például a gonoszság, a gyűlölet, az önzés, a bizonytalanság, a birtoklási vágy, az unalom, a félelem.

A Bach-virágterápia nem a negatív lelki hibák elfojtásán, hanem azok meghaladásán alapul. A virágeszenciák egyfajta pozitív, konstruktív mintát kínálnak a fennálló problémák megoldására.

Munkássága során 38 virágeszenciából álló rendszert fejlesztett ki, amelynek alapelemei vadvirágokból, fákból és bokrokból készültek.

Bach doktor úgy gondolta, hogy a harmincnyolc eszencia és azok kombinációi (csaknem háromszázmillió keverék készíthető) átfogják az emberi szenvedést előidőző összes lelki területet.

A 38 virágot hét csoportra osztotta az alapján, hogy melyik területen borult fel az egyensúly.

A csoportok a következők:

  • Félelem

„A valóságban a félelemnek nincs helye az emberiség természetes    birodalmában, mivel a bennünk lakó isteni szikra, valódi önmagunk legyőzhetetlen és halhatatlan.”

  • Bizonytalanság

„A bizonytalanság az önbizalom és a céltudatosság fejlesztésével haladható meg: az ember megérti, hogyan kell tétovázás és ingadozás helyett döntéseket hozni, és végre is hajtani azokat. A cselekvésből származó hibák elkövetése sokkal jobb, mint ha a bizonytalanságból származó passzivitás miatt elszalasztja lehetőségeit.”

  • A jelen történései iránti érdektelenség

“Az igazi örömöt az élet egyszerű dolgaiban találhatjuk meg – az egyszerű dolgokban, mivel ezek állnak közel a nagy Igazsághoz.”

  • Magányosság

„A lélek tudja, hogy mely környezet és mely körülmények a leghasznosabbak a számunkra, s ezért olyan helyre állít minket az életben, amely a legjobban megfelel e célnak.”

  • Mások elképzelési és külső hatások iránti túlérzékenység

„Egyetlen dolgunk, hogy megőrizzük egyéniségünket, éljük saját életünket, és életünk hajóját magunk kormányozzuk – s minden rendben lesz.”

  • Kétségbeesés

„Biztosak lehetünk benne, hogy mindaz, ami elénk kerül az életben, legyen magasztos vagy alacsony, a továbblépésünkhöz leginkább szükséges feladatokat és tapasztalatokat hozza meg a számunkra, s a lehető legjobb feltételeket teremti meg fejlődésünkhöz.”

  • Mások boldogulása miatti túlzott aggódás

„A legkisebb jogunk sincs Isten gyermekei közül bárkinek az életébe beleavatkozni. Mindenkinek megvan a saját feladata, aminek elvégzéséhez és tökéletesítéséhez egyedül ő bír megfelelő erővel és tudással.”

A csoportokon belüli egyes eszenciák az alapkonfliktus különböző megjelenési formáinak kezelésére használhatóak. Így például a „félelem” megjelenhet a rettegés, a meghatározható hétköznapi félelmek, a józanész elvesztésének félelme, a megmagyarázhatatlan félelmek vagy más emberek féltésének formájában.

A virágeszenciák működésének kulcsa a negatív érzelmek pozitívra fordítása, nem pedig az elnyomása, szőnyeg alá söprése. A gyógyító kivonatok előmozdítják a szervezet öngyógyító tevékenységét, és megszabadítják a ránehezedő terhektől, így az képes lesz harcba szállni a betegséggel, a kialakult diszharmonikus állapottal.

Az eszenciákkal a betegség kialakulása is megelőzhető, hiszen a felborult lelki egyensúly még az előtt helyreállítható, hogy testi tünetek is kialakultak volna.

A Bach-virágeszenciák – a többi természetes gyógymódhoz hasonlóan – nem a tünetek vagy a betegség, hanem az egyén kezelésével és érzelmi állapotának kiegyensúlyozásával érik el hatásukat. Nem közvetlenül a testi panaszok enyhítésére szolgálnak, ezek a beteg hangulatára, mentális állapotára vannak hatással.

A virágeszenciák több mint hetven éve szolgálnak a lelki ingadozások kímélő harmonizálásra. Mivel a gyengéd eszenciáknak nincsenek kellemetlen mellékhatásaik, biztonsággal alkalmazhatók gyermekeknél is, sőt gyógyszerek és homeopátiás készítmények mellett is, mivel nem befolyásolják egymás hatását.

Végül még egy idézet dr. Edward Bachtól:

„Ne hagyják, hogy a betegség nevével megijesszük Önöket! Végül is mi egy név? Nem létezik olyan betegség, amit ne lehetne meggyógyítani. Ezt azok bizonyíthatják leginkább, akik a legijesztőbb és legfélelmetesebb nevű betegségekben szenvedtek, mégis meggyógyultak. Ha néhány beteg képes volt rá, akkor mások is képesek.”

Dr. Horváth Judit

Bach-virágterápia és EFT tanácsadó

vissza

Hozzászólások